Bedieninge

Victors Kinderbediening

Koordineerder: Rentia Kotze 0793807543

Inspirerende lesmateriaal vir kinders vanaf 3 jaar tot graad 7. Die lessies bestaan uit opwindende modules en bevat ook oulike illustrasies, wat kinders se geestelike ontwikkeling beslis sal impakteer. Kinders sal die modules interessant vind en ook baie geniet. Besorg asseblief getrou u kind by VICTORS vir volgehoue groei en geestelike dinamika. VICTORS KINDERBEDIENING TYE SONDAE: 9.00VM - 9.30VM * Geen kinderbediening op Nagmaal Sondae (1ste Sondag van elke nuwe maand). Kontak Nommer: 0793807543

CITY-Jeug

Jeugleiers: Riaan en

Amorie Swart 0835667062

CITY-Jeug is vir almal tussen 13 en 22 jaar. Word deel van ons dinamiese span wat Christus passievol dien. Ons kom elke Woensdag 19h00 in die Jeugsentrum bymekaar.

J.O.Y

Koordineerders: Karl en

Annemie Laage 0795018292

J.O.Y staan vir Just Older Youth. Enige iemand tussen 28 en 60 jaar is welkom om deel te wees van hierdie aksie.

Goue Jare

Koordineerder: Johan van

Rensburg

Die senior burgers reŽl een keer per maand sosiale aktiwiteite vir lidmate 60 jaar en ouer. Skakel gerus in en word deel van hierdie pragtige bediening.

Selgroepe

Koordineerder: Pastoor

Rudi Briel

 Die hele gemeente word ingedeel in Selgroepe, waarvan Selherders pastorale diens lewer.

Selherders hou nie noodwendig almal Bybelstudie nie.

Lees meer

Damesaksie

Koordineerder: Marisa

Briel

Hierdie komitee reel spesiale funksies vir die gemeente se dames.

Evangelisasie en

Welsyn

Koordineerder: Pastoor

Rudi Briel

Hierdie aksie voorsien in ons lidmate se behoeftes en is ook betrokke by verskeie uitreike in die gemeenskap.

145 Alethea Straat, Lyttelton

012 664 2144

admin@agscenturion.co.za

Kopiereg AGS Centurion 2016